| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Verbinden

Page history last edited by Caroline Doelman 9 years, 4 months ago

Verbinden

Door verbinding met verschillende initiatieven en samenwerking met anderen komt er veel meer tot stand. Je vult elkaar aan en inspireert elkaar. Het is ook leuker om samen met anderen op weg te gaan naar een fair en groen leven.

 

 

 

Voorbeelden

 In Open Huis, een inloophuis voor dak- en thuislozen, heeft de PKN van Assen een belangrijk aandeel. Daarin wordt met andere kerken samengewerkt.

We participeren samen met andere gemeenten in de vakantieweek voor minder validen, Vaartweek genoemd (deelnemende gemeentes liggen allemaal aan de Drentse Hoofdvaart).

De diaconie is actief in de begeleiding van nieuwe Nederlanders.

Stedelijk wordt samengewerkt met de Sociale Alliantie t.b.v. uitkeringsafhankelijken en de arme kant van Assen. Ook zijn er goede afspraken met de organisatie Budgetsupport. Bij steunaanvragen wordt er niet zomaar geld gegeven, maar er wordt samen gezocht naar een structurele oplossing.

De wijkdiaconie van de Opstandingskerk doet actief mee met St. Present. Er is een nauwe samenwerking van de wijkgemeente Vredeveld met de GGZ.

In verschillende wijken zijn dependances van Vanboeijen (zorginstelling voor mensen met verstandelijke beperking). De werkgroep zonder drempels denkt daarin mee en kijkt hoe de drempels binnen de gemeente kunnen worden geslecht.   

 

Gemeente Assen

Na de lezing van Reinier van den Berg op 3 november 2010 nam de gemeente Assen contact op om te kijken in hoeverre er samengewerkt zou kunnen worden op het gebied van energiebesparing. Hieruit volgde een gesprek met de groep Economie en Geloof en vervolgens een bijeenkomst op 13 april onder het motto 'Samen energie besparen'. Vanuit deze avond zijn 2 groepen ontstaan. 

Lees verder: Samen energie besparen en Vervolg Samen energie besparen  

 

 

 

Naar de gezamenlijke pagina Verbinden van Kerken-werk aan de wereld >>>


Welkom bij de pagina verbinden Assen

Deze pagina is een echte werkplaats! Werk je samen met een anderen, heb je een suggestie of een voorbeeld van een netwerk? Deel het op deze pagina met anderen. Klik op edit en vergeet na invoering van je suggestie niet op save te klikken. Meer informatie nodig? klik dan op de link Werken-met-een-wiki

  

 

 


Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.