| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Samen energie besparen

Page history last edited by Caroline Doelman 9 years, 4 months ago

Samen energie besparen - wat levert het op?

Op woensdagavond  13 april organiseeert de werkgroep economie & geloof van de Protestantse Gemeente Assen samen met de Gemeente Assen een informatieavond over “Samen energie besparen”. Centraal staat de vraag: Wat zijn de mogelijkheden om samen met buren, vrienden , kennissen energie te besparen en wat levert het op?

De voor iedereen vrij toegankelijke bijeenkomst vindt plaats in “De Bron”, Einthovenstraat 28 te Assen (gebouw Marturia), aanvang 20.00 uur.

 

De Gemeente Assen  geeft deze avond uitleg over het project “Samen Energie Besparen” met als onderdeel het energieloket. Daarnaast zullen een aantal mensen hun ervaringen vertellen met het individueel en samen met anderen toepassen van energiebesparende maatregelen. Uiteraard is er gelegenheid vragen te stellen aan de inleiders.

Vervolgens wordt er in groepen doorgepraat om mogelijkheden tot het samen energie besparen verder te verkennen of daar zelfs al afspraken over te maken.

De bijeenkomst wordt rond 21.45 uur afgesloten.

 

Doel van de avond is om de deelnemers (verder) enthousiast te maken voor energiebesparende maatregelen in de eigen situatie en inzicht te verschaffen over de mogelijkheden daartoe, juist ook in samenwerking met anderen.

 

 

Lees verder: Vervolg Samen energie besparen  

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.