| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

This version was saved 10 years, 8 months ago View current version     Page history
Saved by Caroline Doelman
on August 25, 2010 at 10:38:28 am
 

Kerkplaats Assen

 

De werkgroep Economie en Geloof van met name de Opstandingskerk in Assen bestudeerde een aantal jaren terug de Accra verklaring. Omdat ze het niet bij woorden wilden laten werd bij Disk geinformeerd of er niet een duurzaamheidscan voor kerken was. Dit was de eerste aanzet tot ontwikkeling van deze scan. Op de vraag of de Opstandingskerk mee wil doen aan Kerken - werk aan de wereld werd vervolgens positief gereageerd.  

 

Werkgroep

Een echte werkgroep met een werkplan is er nog niet in Assen. Vooralsnog is ds. Bert Altena de trekker van het geheel. Er is inmiddels al een inventarisatie geweest - een soort nulmeting - over wat er allemaal al op het gebied van people, planet en profit gebeurt in Assen. Verrassend dat er op alle drie de terreinen toch heel wat meer gebeurt dan wordt gedacht. Hoe kunnen deze activiteiten meer met elkaar verbonden worden en nieuwe kansrijke initiatieven worden ontplooid? Een aantal activiteiten op het gebied van duurzaamheid is al op poten gezet: meedenken over duurzaamheid in het beleidsplan en een actie op het gebied van energiezuiniger lampen in het kerkgebouw dat in het najaar van 2010 wordt gestart.

 

Nog invullen: wie doen er mee in de werkgroep, wat is hun motivatie, graag ook met foto (verbeelding)

 

Dromen

In de eerste voorzichtige dromen over wat de kerkelijke gemeenschap in Assen over een jaar of 15 bereikt heeft denkt de één dat de kerk voorop loopt op het gebied van zonne-energie, terwijl de ander verwacht dat de kerk hierin meegaat. FairTrade is ook een manier om als kerk in de samenleving zichtbaar te zijn.

 

nog verder uitbreiden, verhalen en verbeelden wat Assen over 15 jaar bereikt wil hebben

 

Plannen 

Nog verder invullen: Wat gaat er de komende jaren gebeuren?

 

 

Verbinden

Op plaatselijk niveau zijn er meer initiatieven dan je denkt. Vooral de diaconie werkt samen met verschillende instanties.

 

Verbeelden

Gemeenteleden mochten verbeelden hoe zij duurzaamheid zien. Het resultaat was een veelzijdige fototentoonstelling die enige tijd in het kerkgebouw heeft gestaan.

Verdiepen

De groep Economie & Geloof heeft al heel wat bestudeerd op het gebied van een fair en groen leven. De Accra Verklaring gaf een aanzet voor de duurzaamheidscan van Disk, maar ook Arjo Klamer, Lans Bovenberg weten te inspireren.

 

nieuwsblog werk aan de wereld

 

 

 

 

 

 


Welkom op Kerkplaats Assen

Dit is een echte werkplaats! Ben je betrokken bij Kerken - werk aan de wereld Assen?  Dan kun je hier zelf ideeën, materialen, beelden, nieuws en verhalen toevoegen over fair en groen leven. Klik op de link om te lezen hoe je toegang kunt krijgen tot de wiki en voor meer informatie over Werken-met-een-wiki. 

 

Naar de centrale kerkplaats van Kerken-werk aan de wereld >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.