| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

This version was saved 10 years ago View current version     Page history
Saved by Caroline Doelman
on April 6, 2011 at 9:04:30 am
 

Kerkplaats Assen

 

De werkgroep Economie & Geloof van met name de Opstandingskerk in Assen bestudeerde een aantal jaren terug de Accra verklaring. Omdat ze het niet bij woorden wilden laten werd bij Disk geinformeerd of er niet een duurzaamheidscan voor kerken was. Dit was de eerste aanzet tot ontwikkeling van deze scan. Op de vraag of de Opstandingskerk mee wil doen aan Kerken - werk aan de wereld werd vervolgens positief gereageerd.  

 

Werkgroep

De werkgroep Economie & Geloof onder leiding van ds. Bert Altena houdt zich naast bezinning ook bezig met acties op het gebied van duurzaamheid binnen de Protestantse Gemeente Assen in het algemeen en de Opstandingskerk in het bijzonder. Er is inmiddels al een inventarisatie geweest - een soort nulmeting - over wat er allemaal al op het gebied van people, planet en profit gebeurt in Assen. Verrassend dat er op alle drie de terreinen toch heel wat meer gebeurt dan wordt gedacht. Hoe kunnen deze activiteiten meer met elkaar verbonden worden en nieuwe kansrijke initiatieven worden ontplooid? Een aantal activiteiten op het gebied van duurzaamheid is al op poten gezet: meedenken over duurzaamheid in het beleidsplan en een actie op het gebied van energiezuiniger lampen in het kerkgebouw die in het najaar van 2010 zijn aangebracht.

 

 

Dromen

In de eerste voorzichtige dromen over wat de kerkelijke gemeenschap in Assen over een jaar of 15 bereikt heeft denkt de één dat de kerk voorop loopt op het gebied van zonne-energie, terwijl de ander verwacht dat de kerk hierin meegaat. FairTrade is ook een manier om als kerk in de samenleving zichtbaar te zijn.

 

 

Plannen 

Wat gaat er de komende jaren gebeuren?

Op de dankdagen voor gewas en arbeid zal blijvend aandacht worden besteed aan duurzaamheid door het uitnodigen van een aansprekende spreker. In 2009 is Esmée Wiegman van de ChristenUnie geweest, in 2010 trok RTL-weerman Reinier van den Berg ruim 200 mensen. Er wordt nu al nagedacht over wie in 2011 wordt uitgenodigd.

FairTrade Kerk: er gebeurt al het een en ander op dit gebied. Het zou mooi zijn om dit verder uit te bouwen, maar het moet geen windowdressing zijn. Willemijn Lammers van ICCO is uitgenodigd om het een en ander uiteen te zetten over Fair Trade, de verschillende keurmerken e.d. Een boeiend verhaal.

CO2 opslag: het kabinet had plannen om in het Noorden CO2 op te slaan in de bodem. Vraag die opkwam was of de kerk daarover wat te zeggen heeft? Er is informatie verzameld over argumenten voor en tegen. Inmiddels is besloten dat de CO2 opslag niet doorgaat en is de vraag niet meer actueel.

Energiebesparing in de kerkgebouwen blijft op de agenda staan. Zijn er mogelijkheden voor zonne-energie? Wanneer worden de lampen in de andere kerkgebouwen vervangen? Belangrijk blijft ook om op de actualiteit in te springen. 

 

 

Activiteiten

 

Samen energie besparen - wat levert het op?

Op woensdagavond  13 april 2011 organiseeert de werkgroep economie & geloof samen met de Gemeente Assen een informatieavond over “Samen energie besparen”. Centraal staat de vraag: Wat zijn de mogelijkheden om samen met buren, vrienden , kennissen energie te besparen en wat levert het op? Lees verder

 

Reinier van den Berg in Adventskerk: ‘Wees elkaar te groen af’ 

Niet minder dan zo’n 200 mensen luisterden op 3 november in de Adventskerk geboeid naar RTL-weerman Reinier van den Berg. Hij sprak over klimaatverandering en wat christenen daartegen moeten en kunnen doen. De organiserende werkgroep Economie en Geloof had deze datum niet zonder reden uitgekozen: het was de Dankdag voor gewas en arbeid.

lees verder

  

Spaarlampen in Opstandingskerk

Op 13 december werden in de Opstandingskerk door de werkgroep Economie en Geloof de lampen in de kerkruimte voorzien van spaarlampen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbinden

Op plaatselijk niveau zijn er meer initiatieven dan je denkt. Vooral de diaconie werkt samen met verschillende instanties.

 

Verbeelden

Gemeenteleden mochten verbeelden hoe zij duurzaamheid zien. Het resultaat was een veelzijdige fototentoonstelling die enige tijd in het kerkgebouw heeft gestaan.

Verdiepen

De groep Economie & Geloof heeft al heel wat bestudeerd op het gebied van een fair en groen leven. De Accra Verklaring gaf een aanzet voor de duurzaamheidscan van Disk, maar ook Arjo Klamer, Lans Bovenberg weten te inspireren.

 

nieuwsblog werk aan de wereld

 

 

 

 

 

 


Welkom op Kerkplaats Assen

Dit is een echte werkplaats! Ben je betrokken bij Kerken - werk aan de wereld Assen?  Dan kun je hier zelf ideeën, materialen, beelden, nieuws en verhalen toevoegen over fair en groen leven. Klik op de link om te lezen hoe je toegang kunt krijgen tot de wiki en voor meer informatie over Werken-met-een-wiki. 

 

Naar de centrale kerkplaats van Kerken-werk aan de wereld >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.