| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Vervolg Samen energie besparen

Page history last edited by Caroline Doelman 9 years, 6 months ago

Op 13 april 2011 waren ongeveer 25 personen aanwezig, waarbij de meesten enthousiast zijn geworden om mee te gaan doen. Er worden 2 groepen gevormd. De ene groep gaat aan de slag met gedragsverandering, de andere met daadwerkelijke aanpak energiebesparing.

 

In september hebben zich tot nu toe 15 mensen aangemeld voor het maatwerk advies. Per woning wordt een individueel maatwerk advies uitgebracht met daaraan gekoppeld een energielabel en eventueel een kostenberekening voor aanpassingen. Op basis van de maatwerkadviezen worden maatregelpakketten opgesteld. Het is de bedoeling dat de pakketten voor een aantal woningen pasklaar zijn, zodat een inkoopvoordeel kan worden bereikt.

 

Overgenomen van de site www.bertaltena.com/premie/

 

premie

Geplaatst op 14/04/2011 door Bert Altena

Als je echt een slag wilt maken met energie besparing, dan moet je de kinderen de deur uit doen. Tenminste, dat was één van de dingen die je gisteravond kon horen toen enkele ervaringsverhalen met energiebesparing werden verteld. De zonnepanelen die waren aangeschaft bij de een en de zonneboiler bij de ander, hadden hun effect. Zeker dankzij de premie die de overheid daarop geeft (gaf?). Maar het echte verschil wordt gemaakt als de kinderen de deur uit zijn… Vooral pubers houden van lang douchen en brengen, ook als ze door de week elders studeren, de nodige was mee.

Nu ging het gisteravond niet over opvoedingsperikelen, maar om de mogelijkheden samen energie te besparen. Samen met de Gemeente Assen had onze werkgroep Economie en Geloof deze bijeenkomst georganiseerd.
Waarom doen we zulke dingen vanuit de kerk? Omdat het in de kerk en in het geloof ook gaat om thema’s als duurzaamheid en een verantwoorde omgang met de aarde die ons allen in beheer is gegeven.

Kirche mit Sonnenstrom (Dui)

 

De aanwezigen waren enthousiast. Er zijn afspraken gemaakt over een vervolg.
Een groep mensen heeft zich gemeld voor maatwerkadvies, waarbij je woning wordt doorgelicht om de energie-index te bepalen. Dat kan aanleiding zijn om maatregelen toe te passen. Bij dit alles vindt begeleiding vanuit de Gemeente plaats.
Een andere groep gaat samen manieren bedenken om het energiegedrag aan te passen. Het met elkaar vergelijken van energierekeningen is daarbij een eerste stap. Wie belangstelling heeft om ook mee te doen, is van harte uitgenodigd. Stuur even een mailtje (bert.altena@hetnet.nl) en ik verwijs u door.

 

Bij het uit de deur werken van de kinderen kunnen wij u helaas niet helpen. Daar valt moeilijk ‘beleid op te maken’, ondervind ik ook zelf. 
Onlangs zijn de jongsten bij ons 18 jaar geworden. Toen ze alle vier nog klein waren hielden wij ze half gekscherend weleens voor dat ze op die leeftijd een ‘oprotpremie’ zouden krijgen. Maar nu het eenmaal zo ver is, denk je daar toch wat anders over.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.